ISO 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetimi Sistemi

Bilgi birçok biçimde bulunabilir. Bilgi, kâğıt üzerinde yazılı olabilir, elektronik olarak saklanıyor olabilir, posta ya da elektronik posta yoluyla bir yerden bir yere iletilebilir ya da kişiler arasında sözlü olarak ifade edilebilir. Bilgi hangi formda olursa olsun, mutlaka uygun bir şekilde korunmalıdır. 

Bilgi güvenliğinin sağlanabilmesi bilginin gizliliğinin, bütünlüğünün ve kullanılabilirliğinin yeterli düzeylerde sağlanabilmesi ile mümkündür. Bilgi güvenliği temelde aşağıdaki üç unsuru hedefler:

    •    Gizlilik (Confidentiality)
    •    Bütünlük (Integrity) 
    •    Kullanılabilirlik (Availability)

Gizlilik : Bilginin yetkisiz kişilerin erişimine kapalı olması ya da bilginin yetkisiz kişilerce açığa çıkarılmasının engellenmesidir. 

Bütünlük : Bilginin ve işleme yöntemlerinin doğruluğunu ve bütünlüğünü temin etmek.

Kullanılabilirlik : Bilginin her ihtiyaç duyulduğunda problem çıkması durumunda bile bilginin erişilebilir olması, kullanıma hazır durumda olması demektir. Kullanılabilirlik ilkesince her kullanıcı erişim hakkının bulunduğu bilgi kaynağına, yetkili olduğu zaman diliminde mutlaka erişebilmelidir.

Resimler
info@kareteknoloji.com.tr
Hatay Sk, 4/2 Çankaya Ankara Türkiye ANKARA
Copyright © 2011 - 2019  Kare Teknoloji & Enerji