Kurumsal Yazılım & Özel Yazılım Hizmetleri

Mevcut şirket içi hesaplama, raporlama, teklif ve benzeri her türlü dosyanın hazırlanması; müşterileriniz, çalıştığınız firmalar ve kendi lokasyonlarınız arasında kullandığınız mevcut haberleşme yapısı ihtiyaçlarınızın çoğunu çözebilir. 

Mevcut işleyişinizde kullanmış olduğunuz şablonlar formatlar ve dosyalar standardize edildiği takdirde şirket çalışanlarınızın üzerindeki iş yoğunluğu azaltılarak; insan hatalarının engellenmesi, kalifiye personelinizin üzerine düşen iş yoğunluğunun azaltılması şirket verimliliğinizi ve karlılığınızı arttıracaktır.

Doğru bir verimlilik analizi yaparak mevcut yapınızda sağladığınız iyileştirmelerin firmanıza senelik ne kadar kar sağladığını görmeniz mümkün olacaktır.

Türkiye'deki firmalar çoğu ihtiyaçlarını EXCEL ve benzeri masaüstü spreadsheet uygulamaları ile çözmeye çalışmaktadır. Oysa ki EXCEL dosyaları ile uğraşmak gereğinden fazla zaman alır; hata yapmak kolay, hataların ise tespiti oldukça zordur. Ayrıca yapıları gereği bu uygulamalar kalifiye personeliniz tarafından kullanılmaları gerektiği için firmanıza maliyetleri yüksek olacaktır.

Yurt dışında ise şirketler sistem yapılarını insan hatalarından bağımsız kılarak, daha otomatize etmeye, üretkenliklerini sürekli arttırmaya yönelik fayda sağlayan yazılımlar kullanmaktadır. Bu yazılımlar sayesinde teklif hazırlama, raporlama, vs. aktiviteleri daha hızlı kullanarak şirket içi zaman kayıplarını engellebilmektedirler. Aynı zamanda insan hatalarını engelleyerek, şirket çalışanlarının maliyeti yüksek hatalar yapma risklerini ortadan kaldırmaktadırlar.

 

Kare Teknoloji firmanızın verimlilik analizini yaptıktan sonra, size senelik yaklaşık işgücü kayıplarınızı raporlar. Senelik işgücü kayıplarınızı nasıl giderebileceğiniz konusunda öneriler sunar. Bu öneriler çerçevesinde hazır bir yazılım tavsiye edilir. Fakat bazı durumlarda hazır yazılımlar firma yapınıza uygun olmayabilir ve eğitim süreleri oldukça uzun ve maliyetli olabilir.

Hazır yazılımların firma yapısına uymadığı durumlarda mevcut işleyişinizi otomatize edecek, bilgilerinizi güvenle saklayacak, insan hatalarını engelleyecek firmaya özel bir yazılım veya veri tabanı tasarlamak gerekir.

 

info@kareteknoloji.com.tr
Hatay Sk, 4/2 Çankaya Ankara Türkiye ANKARA
Copyright © 2011 - 2019  Kare Teknoloji & Enerji