Network Kurulumu

Ağ (Network) Nedir ?

Kullanıcıların, bilgisayar sistemindeki donanım ve yazılım kaynaklarını paylaşmalarını sağlayan sistemlerdir.

Ağ yapısını temel olarak;

-          Ağ Altyapısı

-          Aktif Cihazlar şeklinde iki bölüme ayırabiliriz.

 Ağ Altyapısı Nedir ?

Ağ altyapısı, bilgisayarları birbirine bağlayan,

 - Kablolar

-  Kabinler

 - Paneller

 - Prizler

 - Kablo Kanalları gibi pasif bileşenleri içerir.

 Aktif Cihazlar Nelerdir?

Aktif Cihazlar, ağ altyapısı üzerinde iletişimi sağlayan elektronik cihazlardır.

Bu cihazlar,

 Bilgisayarlar (sunucu, istemci vs.) ve bunlar üzerinde çalışan yazılımlar (e-posta sunucusu, web sunucu, dns sunucu vs.)  Hub / switch / router / firewall gibi ağ trafiğini yöneten cihazlar.

 Print server gibi ağ üzerinde bir donanımı ya da hizmeti kullanıcılara ulaştıran cihazlar.

 Kablosuz ağ cihazları gibi cihazlardır. Ağ üzerinde iletişim, yetkilendirme, paylaşım, güvenlik bu cihazlar ve üzerlerinde çalışan yazılımlar ile sağlanır.

 Ağ Kurulum Hizmetleri

Yukarıda, ağ altyapısı ve aktif cihazlar başlıkları altında sayılan ağ bileşenleri ile ilgili aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız

-           Ağ yapısının projelendirilmesi,

-          Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının montajı

-          Ağ cihazlarının, kabinlerin, panellerin montajı,

-          Ağ cihazlarının kurulumu, ayarlanması, çalıştırılması,

-          Ağ sunucu işletim sitemleri kurulumu (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)

-           Ağ ve Internet hizmetlerinin kurulumu (aktif directory, novell nds, dns, web server, exchange server, SQL server gibi hizmetlerin kurulması)

-           Ağ ve Internet hizmetlerinin ayarlanması, düzenlenmesi (Kullanıcı yetkilendirme; dosya, yazıcı vs. kaynakların paylaştırılması vb. )

 

Ağ Sorun Giderme Hizmetleri

Ağ yapısının yeniden projelendirilmesi, proje hatalarının tespiti

 Kablo kanallarının, prizlerin, ağ kablolarının (UTP, Fiber Optik vs.), elektrik altyapısının yenilenmesi

 Ağda yavaşlık, bağlantı sorunları gibi sorunların çözülmesi

 Ağ cihazlarının sorunlarının çözülmesi, ayarlanması, çalıştırılması

 Ağ sunucu işletim sitemleri sorunlarının çözülmesi (Windows NT, Windows 2000, Windows 2003, Novell Netware Server gibi)

 Ağ ve Internet hizmetlerinin sorunlarınAğ Kurulum Hizmetleri

Yerel Alan Ağ Kurulumu Hizmet içeriği:
Altyapı planlaması (kablo tipi, band genişliği, fiziksel ve mantıksal segmentasyon belirlenmesi, ağ cihazlarının–seçimi)
Yapısal data kablolaması ve kanal döşenmesi
Ağın tasarlanması (Dosya – dizin erişimleri ve kullanıcı grupların planlanması)
Gerekli donanımın ve yazılımın temini ve kurulumu
Ağ sunucu, istemci ve servislerinin kurulumu
Performans testleri ve anahtar teslimi

Ağ Sunucu Kurulumu (Network Server) Hizmet içeriği:
Merkez ağ (login) sunucusu kurulumu (Microsoft NT server – PDC, Windows 2000 server, Advanced server veya Linux işletim sistemleri ile)
Dosya – dizin erişimi servisleri, ağ kaynakları ve ağ yazıcılarının kurulumu
Kullanıcı – grup düzenlemeleri ve güvenlik ilişkilerinin yapılandırılması
İstemci PC’lerde gerekebilecek konfigürasyonların yapılması

Web Sunucu Kurulumu (Internet – Firma ıçi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
Web sunucu donanımının ve yazılımının seçilmesi ve temini (NT + Internet Information Server veya Linux—, Apache–server)
İşletim sistemi ve web sunucu programı kurulum ve konfigürasyonu
Web sunucu için istenilecek servislerin kurulumu ve konfigürasyonu

Mail Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
Mail sunucu donanım ve yazılımının seçimi ve temini
işletim sistemi (Posta sunucu platformu – NT veya Linux) ve posta sunucu programının(Exchange server veya Send Mail) kurulum ve konfigürasyonları
İstemci PC’lerde gerekecek kurulum ve konfigürasyonlar

FTP Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya internet üzerinde):
FTP: File Transfer Protokol (Dosya Transfer Protokolü) FTP sunucusu ile firma içi ağda veya Internet üzerindeki kullanıcılara dosya transfer imkanı sağlanır. Böylece bilgisayar ortamında bilgi kaynaklarını saklayabileceğiniz bir sayısal kütüphane kurabileceğiniz gibi, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcıların bu bilgi bankasına erişimi mümkün olabilecektir. Ayrıca bazı uygulama programlarını bu sunucuda tutarak, kullanıcıların bu uygulamalara erişimi ve kendi PC’lerine indirerek kurmaları sağlanır. Böylece uygulamaların disket, CD vb. medyalarla taşınmasına gerek kalmaz. Bu da virüslerin yol açacağı problemler ile mücadelede ekstra kolaylıklar getirir.
Hizmet—-içeriği:
FTP sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
FTP sunucu kurulum ve konfigürasyonu
İstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyon ve kurulum

Proxy Sunucu Kurulumu (Yerel Ağın Internet’e Bağlanması için):
Proxy sunucu ile yerel ağdaki PC’lere real IP adresi vermeden, tek bir IP adresi ile ve tek bir hat üzerinden Internet erişimi sağlamak mümkündür. Ayrıca proxy sunucu iç ağdaki kullanıcıların Internet’e erişimlerini ve Internet’ten iç ağa erişimleri kontrol etmede ve sınırlamada kullanılarak güvenlik mekanizması sağlar. Diğer avantajı da cache tutarak Internet üzerinden yapılan web işlemlerini hızlandırmasıdır.
Hizmet–içeriği:
Proxy sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
Proxy sunucu kurulum ve konfigürasyonu (NT+, MS Proxy veya Linux+ Squid)
ıstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyonlar

Ağ Kurulum Hizmetleri

Yerel Alan Ağ Kurulumu Hizmet içeriği:
Altyapı planlaması (kablo tipi, band genişliği, fiziksel ve mantıksal segmentasyon belirlenmesi, ağ cihazlarının–seçimi)
Yapısal data kablolaması ve kanal döşenmesi
Ağın tasarlanması (Dosya – dizin erişimleri ve kullanıcı grupların planlanması)
Gerekli donanımın ve yazılımın temini ve kurulumu
Ağ sunucu, istemci ve servislerinin kurulumu
Performans testleri ve anahtar teslimi

Ağ Sunucu Kurulumu (Network Server) Hizmet içeriği:
Merkez ağ (login) sunucusu kurulumu (Microsoft NT server – PDC, Windows 2000 server, Advanced server veya Linux işletim sistemleri ile)
Dosya – dizin erişimi servisleri, ağ kaynakları ve ağ yazıcılarının kurulumu
Kullanıcı – grup düzenlemeleri ve güvenlik ilişkilerinin yapılandırılması
İstemci PC’lerde gerekebilecek konfigürasyonların yapılması

Web Sunucu Kurulumu (Internet – Firma ıçi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
Web sunucu donanımının ve yazılımının seçilmesi ve temini (NT + Internet Information Server veya Linux—, Apache–server)
İşletim sistemi ve web sunucu programı kurulum ve konfigürasyonu
Web sunucu için istenilecek servislerin kurulumu ve konfigürasyonu

Mail Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
Mail sunucu donanım ve yazılımının seçimi ve temini
işletim sistemi (Posta sunucu platformu – NT veya Linux) ve posta sunucu programının(Exchange server veya Send Mail) kurulum ve konfigürasyonları
İstemci PC’lerde gerekecek kurulum ve konfigürasyonlar

FTP Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya internet üzerinde):
FTP: File Transfer Protokol (Dosya Transfer Protokolü) FTP sunucusu ile firma içi ağda veya Internet üzerindeki kullanıcılara dosya transfer imkanı sağlanır. Böylece bilgisayar ortamında bilgi kaynaklarını saklayabileceğiniz bir sayısal kütüphane kurabileceğiniz gibi, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcıların bu bilgi bankasına erişimi mümkün olabilecektir. Ayrıca bazı uygulama programlarını bu sunucuda tutarak, kullanıcıların bu uygulamalara erişimi ve kendi PC’lerine indirerek kurmaları sağlanır. Böylece uygulamaların disket, CD vb. medyalarla taşınmasına gerek kalmaz. Bu da virüslerin yol açacağı problemler ile mücadelede ekstra kolaylıklar getirir.
Hizmet—-içeriği:
FTP sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
FTP sunucu kurulum ve konfigürasyonu
İstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyon ve kurulum

Proxy Sunucu Kurulumu (Yerel Ağın Internet’e Bağlanması için):
Proxy sunucu ile yerel ağdaki PC’lere real IP adresi vermeden, tek bir IP adresi ile ve tek bir hat üzerinden Internet erişimi sağlamak mümkündür. Ayrıca proxy sunucu iç ağdaki kullanıcıların Internet’e erişimlerini ve Internet’ten iç ağa erişimleri kontrol etmede ve sınırlamada kullanılarak güvenlik mekanizması sağlar. Diğer avantajı da cache tutarak Internet üzerinden yapılan web işlemlerini hızlandırmasıdır.
Hizmet–içeriği:
Proxy sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
Proxy sunucu kurulum ve konfigürasyonu (NT+, MS Proxy veya Linux+ Squid)
ıstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyonlar

Ağ Kurulum Hizmetleri

Yerel Alan Ağ Kurulumu Hizmet içeriği:
Altyapı planlaması (kablo tipi, band genişliği, fiziksel ve mantıksal segmentasyon belirlenmesi, ağ cihazlarının–seçimi)
Yapısal data kablolaması ve kanal döşenmesi
Ağın tasarlanması (Dosya – dizin erişimleri ve kullanıcı grupların planlanması)
Gerekli donanımın ve yazılımın temini ve kurulumu
Ağ sunucu, istemci ve servislerinin kurulumu
Performans testleri ve anahtar teslimi

Ağ Sunucu Kurulumu (Network Server) Hizmet içeriği:
Merkez ağ (login) sunucusu kurulumu (Microsoft NT server – PDC, Windows 2000 server, Advanced server veya Linux işletim sistemleri ile)
Dosya – dizin erişimi servisleri, ağ kaynakları ve ağ yazıcılarının kurulumu
Kullanıcı – grup düzenlemeleri ve güvenlik ilişkilerinin yapılandırılması
İstemci PC’lerde gerekebilecek konfigürasyonların yapılması

Web Sunucu Kurulumu (Internet – Firma ıçi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
Web sunucu donanımının ve yazılımının seçilmesi ve temini (NT + Internet Information Server veya Linux—, Apache–server)
İşletim sistemi ve web sunucu programı kurulum ve konfigürasyonu
Web sunucu için istenilecek servislerin kurulumu ve konfigürasyonu

Mail Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya Internet üzerinde) Hizmet İçeriği:
Mail sunucu donanım ve yazılımının seçimi ve temini
işletim sistemi (Posta sunucu platformu – NT veya Linux) ve posta sunucu programının(Exchange server veya Send Mail) kurulum ve konfigürasyonları
İstemci PC’lerde gerekecek kurulum ve konfigürasyonlar

FTP Sunucu Kurulumu (Internet – Firma içi veya internet üzerinde):
FTP: File Transfer Protokol (Dosya Transfer Protokolü) FTP sunucusu ile firma içi ağda veya Internet üzerindeki kullanıcılara dosya transfer imkanı sağlanır. Böylece bilgisayar ortamında bilgi kaynaklarını saklayabileceğiniz bir sayısal kütüphane kurabileceğiniz gibi, hızlı ve güvenli bir şekilde kullanıcıların bu bilgi bankasına erişimi mümkün olabilecektir. Ayrıca bazı uygulama programlarını bu sunucuda tutarak, kullanıcıların bu uygulamalara erişimi ve kendi PC’lerine indirerek kurmaları sağlanır. Böylece uygulamaların disket, CD vb. medyalarla taşınmasına gerek kalmaz. Bu da virüslerin yol açacağı problemler ile mücadelede ekstra kolaylıklar getirir.
Hizmet—-içeriği:
FTP sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
FTP sunucu kurulum ve konfigürasyonu
İstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyon ve kurulum

Proxy Sunucu Kurulumu (Yerel Ağın Internet’e Bağlanması için):
Proxy sunucu ile yerel ağdaki PC’lere real IP adresi vermeden, tek bir IP adresi ile ve tek bir hat üzerinden Internet erişimi sağlamak mümkündür. Ayrıca proxy sunucu iç ağdaki kullanıcıların Internet’e erişimlerini ve Internet’ten iç ağa erişimleri kontrol etmede ve sınırlamada kullanılarak güvenlik mekanizması sağlar. Diğer avantajı da cache tutarak Internet üzerinden yapılan web işlemlerini hızlandırmasıdır.
Hizmet–içeriği:
Proxy sunucu donanım ve yazılım seçimi ve temini
Proxy sunucu kurulum ve konfigürasyonu (NT+, MS Proxy veya Linux+ Squid)
ıstemci PC’lerde yapılabilecek konfigürasyonlar

 

Resimler
info@kareteknoloji.com.tr
Hatay Sk, 4/2 Çankaya Ankara Türkiye ANKARA
Copyright © 2011 - 2019  Kare Teknoloji & Enerji